Oferta

Szczegółowa oferta:

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych i podmiotów prawnych. Od wielu lat prowadzi sprawy swoich Klientów, których tematyka związana jest z różnymi gałęziami prawa. Specjalizacją adwokat Małgorzaty Niemiec-Zorko są zarówno sprawy rodzinne (rozwody, postępowania alimentacyjne etc.), sprawy karne (postępowanie przygotowawcze, sądownicze i penitencjarne), jak i gospodarcze czy z obszaru prawa pracy. Każda z powierzonych wrocławskiej Kancelarii spraw jest poddawana dogłębnej analizie, w trakcie której szczegółowej ocenie podlegają wszystkie okoliczności i przesłanki towarzyszące danemu problemowi.

Kancelaria podejmuje się zarówno stałej współpracy z Klientami (we wszystkich obszarach prawa), jak również udzielenia pomocy doraźnej – np. w formie porady. Dotychczasowe doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw z zakresu różnych gałęzi prawa pozwala nam dzisiaj na podejmowanie się rozwiązywania problemów złożonych i wieloaspektowych, wymagających od adwokata wieloletniej praktyki zawodowej w prowadzeniu spraw o zróżnicowanym stopniu trudności. Obecnie Kancelaria udziela wsparcia w następujących obszarach:

PRAWO CYWILNE:

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (od zagranicznych pracodawców, błąd w sztuce lekarskiej),
 • postępowanie spadkowe,
 • darowizny i umowy dożywocia.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • rozwody i separacje,
 • podział majątku po ustaniu małżeństwa,
 • alimenty i kontakty z dziećmi,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • kompleksowa obsługa firm,
 • zakładanie firm,
 • prawo budowlane,
 • umowy i kontrakty,
 • obsługa językowa podmiotów gospodarczych.

PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego jako oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym,
 • obrona i reprezentowanie osób w sprawach prywatno-skargowych,
 • reprezentowanie nieletnich w postępowaniu sądowym.

W ramach obsługi w zakresie spraw karnych adwokat podejmuje się także reprezentowania skazanego w postępowaniu wykonawczym. Dotyczy to przede wszystkim spraw o:

 • odroczenie wykonania kary,
 • przerwy w karze,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • odbywanie kary w systemie elektronicznego dozoru,
 • wydanie wyroku łącznego,
 • ułaskawienie.